English | 联系我们 | 返回首页
 
BGA系列
泛用测试直针系列
泛用测试孔针系列
泛用测试CLT-L&M系列
泛用测试绝缘针系列
PCB泛用测试针
附配件
职  位: 
*
个人资料: 
姓名: *
性别: *
婚姻状况:
出生日期: *出生日期(如:1978-04-24)
身高: *(cm)(如:填 178)
毕业院校:
学历:
专业:
毕业时间:
户籍地: *
联系方式: 
联系电话: *
手机号码:
E-mail地址: *
通信地址:
邮政编码: